Łączenie list

Dopasuj plik zawierający hash [:salt]:zwykły tekst do oryginalnej bazy danych (11 GB max)

Przykład: Dołącz plik zawierający

Jan:Kowalski:555-555-5555:55502f40dc8b7c769880b10874abc9d0

z plikiem

55502f40dc8b7c769880b10874abc9d0:test@example.com

Wynik:

Jan:Kowalski:555-555-5555:test@example.com

Wybierz plik zawierający hash[:salt]:plain

*Każda linia może zawierać maksymalnie 1000 znaków
*Aby uzyskać starszą wersję tego narzędzia,  kliknij tutaj.

Pliki

ID Stworzone w Status Ilość Linii (Hashe) Ilość Linii (Dane) Postęp Pobierz Zmień Format Wyjściowy
*Listy są automatycznie usuwane po 3 dniach.