Base 64 kodowanie tekstu online

Wygeneruj tekst Base64 z następującego ciągu znaków:

Wynik w Base64:

Oryginalny ciąg znaków: