Wyodrębnij i pobierz adresy e-mail z pliku.

Prześlij dowolny plik tekstowy i uzyskaj listę adresów e-mail zawartych w środku. Obsługiwane są duże pliki. (2.1 GB max)

Listy e-mailowe

ID Stworzone w Status Ilość Linii Przetworzone Linie Znalezione e-maile Pobierz e-maile
*Listy są automatycznie usuwane po 3 dniach.