Parser plików

Analizuj dowolne duże pliki tekstowe online, w tym pliki CSV lub bazy danych. (11 GB max)

Przykład: Konwertuj plik zawierający

Jan:Kowalski:555-555-5555:test@example.com:55502f40dc8b7c769880b10874abc9d0

na plik zawierający

Jan,Kowalski,test@example.com

*Każda linia może zawierać maksymalnie 1000 znaków

Pliki

IDStworzone wStatusIlość LiniiPrzetworzone LiniePobierzZmień Format Wyjściowy
*Listy są automatycznie usuwane po 3 dniach.