Lijst Matching

Bestandsparser

Match een bestand met hash [:salt]:plain met de originele database (11 GB max)

Voorbeeld: voeg een bestand samen met

John:Smith:555-555-5555:55502f40dc8b7c769880b10874abc9d0

met een bestand

55502f40dc8b7c769880b10874abc9d0:test@example.com

Resulterend in:

John:Smith:555-555-5555:test@example.com

Selecteer het bestand met hash[:salt]:plain

*Elke regel mag maximaal 1000 tekens lang zijn
*Voor de oude versie van deze tool  Klik hier.

Bestanden

IDGecreëerd OpStatusTotale Regels (Hashes)Totale Regels (Gegevens)ProgressieDownloadWijzig Uitvoerformaat
*Lijsten worden automatisch verwijderd na 3 dagen.