Information !

Możesz wprowadzić maksymalnie 10000 hashy w polu tekstowym.
Format wyjściowy będzie w postaci ID:PLAINTEXT

ID:HASH[:SALT]


HASH[:SALT]:PLAINTEXT