Staroffice2john

Wyodrębnij hashe z zaszyfrowanych plików StarOffice (.sxc, .sdw, .sxd, .sxw, .sxi) (1.1 GB max)