Signal2john

Wyodrębnij hashe z zaszyfrowanych wiadomości Signal SecureSMS-Preferences.xml (1.1 GB max)