Pwsafe2john

Wyodrębnij hashe z zaszyfrowanych plików PasswordSafe .psafe3 (1.1 GB max)