Putty2john

Wyodrębnij hashe z zaszyfrowanych plików PuTTy .ppk (1.1 GB max)