Keystore2john

Wyodrębnij hashe z zaszyfrowanych plików .keystore / .jks (1.1 GB max)