Keychain2john

Wyodrębnij hashe z pliku pęku kluczy w systemie Mac OS ~/Library/Keychains (1.1 GB max)