Keepass2john

Wyodrębnij hashe z zaszyfrowanych plików Keepass .kdb .kdbx (1.1 GB max)