Gpg2john

Wyodrębnij hashe z zaszyfrowanych plików .asc GnuPGP (1.1 GB max)