Ethereum2john

Wyodrębnij hashe z zaszyfrowanych portfeli Ethereum (Geth / Mist / MyEtherWallet) (1.1 GB max)