Bitwarden2john

Wyodrębnij hashe z programu Bitwarden storage.js / com.x8bit.bitwarden_preferences.xml / Google Chrome „nngceckbap ...” (1.1 GB max)