Bitcoin2john

Wyodrębnij hashe z plików Bitcoin i Litecoin wallet.dat (1.1 GB max)